Economie

 • Wij gaan ons inzetten om het ondernemersklimaat te verbeteren, de werkgelegenheid in Schiedam toe te laten nemen, huidige ondernemingen te behouden en nieuwe bedrijven binnen de stadsgrenzen te krijgen.
 • Het is van groot belang dat er een transparante gemeentelijke organisatie staat om de wachttijden van het hele vergunningenstelsel tot een minimum te beperken.
 • Wij zien dat veel kleine ondernemers en ZZP’ers het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden en pleiten ervoor om de aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen binnen een korte termijn af te handelen; wij streven naar 6 weken, waar nu nog soms 6 maanden op wordt gewacht.
 • Om de middenstand een steun in de rug te geven moet er werk worden gemaakt van uitbreiding van de gratis parkeren-uren in de parkeergarages en dienen deze 24/7 bereikbaar te zijn.
 • Ook de verbetering van de infrastructuur met veilige rotondes en kruisingen evenals goede parkeervoorzieningen dragen bij aan een gezonde economie en betere bereikbaarheid van de stad.
 • Voor een betere bereikbaarheid van Schiedam Noord voor woon/werkverkeer is het van belang dat de Polderdwarsweg wordt verlengd, met doorrijhoogte beperking.
 • Schiedam heeft veel te bieden op het gebied van toerisme, wij willen er voor zorgen dat Schiedam zich op dit gebied verder kan ontwikkelen om meer bezoekers naar Schiedam te trekken.
 • Winkelleegstand; Leefbaar Schiedam is van mening dat men de realiteit onder ogen dient te zien en daar op in te spelen. Winkelen via internet neemt steeds meer toe wat de functie van een centrum zal doen veranderen in een meer sociaal en op toerisme ingesteld centrum, waar het elkaar ontmoeten een hoofdrol gaat spelen. Het aantrekken en faciliteren van gespecialiseerde ondernemingen moet dan ook meer aandacht krijgen. Lege winkels een andere bestemming geven moet bespreekbaar worden.
 • Leefbaar Schiedam is voorstander van een grotere toegankelijkheid van de binnenstad voor het watertoerisme, wat voor meer levendigheid kan zorgen en bijdraagt aan de economie.
 • Vrijwilligerswerk verdient aandacht en respect maar mag regulier betaald werk niet in de weg staan. Mensen met een uitkering krijgen de mogelijkheid om werkervaring op te doen waarbij zoveel mogelijk rekening word gehouden met de aanwezige kennis en ervaring, wat in kan houden om in uw buurt bepaalde taken uit te voeren. Leefbaar Schiedam ziet daar de voordelen van om meer sociale leefbaarheid in de buurt te verkrijgen waardoor het veiliger en aangenamer wonen wordt.
 • Mensen die om wat voor reden een uitkering ontvangen mogen de stad helpen, door zich, naar vermogen, een vooraf bepaalde tijd bijvoorbeeld voor de buurt en of buurthuis in te zetten.