Samen Doen

 • Leefbaar Schiedam zet zich in voor een gedegen vestigingsbeleid en goede infrastructuur. Daarbij heeft het behouden van bedrijven, het binnenhalen van nieuwe bedrijven en activeren van toerisme een hoge prioriteit. Hierdoor zal er meer werkgelegenheid in Schiedam komen waar Schiedammers de voorkeur dienen te krijgen.
 • Leefbaar Schiedam heeft aandacht en respect voor kwetsbare groepen, zoals de jeugd, moeizaam rondkomende gezinnen en onze ouderen. Uw zorg is ook onze zorg waar stadsgenoten met een beperking of in isolement en chronisch zieken juist nu extra aandacht nodig hebben.
 • Leefbaar Schiedam wil zich inzetten om meer op straat en buurtniveau de burgers te activeren om elkaar in deze moeilijke financiĆ«le tijden te ondersteunen. Naast behoud van bestaande buurtpreventieteams wordt er in deze periode ingezet op uitbreiding van deze teams. Tevens wordt er gestart met het opzetten van buurtzorgteams die een afspiegeling vormen van de straat of buurt.
 • Inwoners die zich schuldig maken aan uitkeringsfraude, weigering van werk of extreme overlast worden stevig aangepakt met de hufter sanctie.
 • Het ondernemersnoodfonds moet ervoor zorgen dat veelal kleine ondernemers die het moeilijk hebben alsnog kunnen blijven bestaan.
 • Leefbaar Schiedam is voor een duidelijk herkenbare en transparante gemeentelijke organisatie gericht op service en snelheid.
 • Leefbaar Schiedam heeft de Nederlandse taal en gebruiken hoog in het vaandel staan.
 • Leefbaar Schiedam blijft zich inzetten voor emancipatie
 • Leefbaar Schiedam vindt dat Schiedam genoeg heeft aan 4 wethouders en dat deze in Schiedam woonachtig dienen te zijn. Daarnaast vinden wij het wenselijk dat beleidsbepalende ambtenaren dit voorbeeld volgen om meer betrokkenheid met de stad en haar inwoners te tonen.
 • Leefbaar Schiedam vindt dat waar mogelijk het milieu wordt gespaard en het gebruik van duurzame materialen wordt aangeraden.
 • Leefbaar Schiedam ziet een kans om in deze periode Schiedam Noord te ontlasten door een verbinding te maken met industrieterrein Noord West in Rotterdam voor woon/werk verkeer.
 • Leefbaarheid in woonwijken is van belang, evenals een goede woning met voldoende parkeergelegenheid. Zero-tolerance beleid bij overbewoning, overlast gevende bewoners en illegale wietplantages.