Senioren & Junioren

 • Met de inzet van buurtzorgteams, samen met maatschappelijk werk, wil Leefbaar Schiedam meer senioren bereiken die anders in een isolement terecht kunnen komen.
 • Leefbaar Schiedam wil zich inzetten om het jaarlijks evenement “het ouderen festival” weer op de kaart te zetten.
 • Leefbaar Schiedam wil zich inzetten om binnen het openbaar vervoer een ringbus bespreekbaar te maken.
 • Leefbaar Schiedam is er voorstander van dat senioren zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een aangename en veilige omgeving.
 • Leefbaar Schiedam wil zich inzetten om meer banken aan het straatmeubilair toe te voegen.
 • Leefbaar Schiedam vindt dat bestrating rollator- en rolstoelvriendelijk moet zijn in heel de stad.
 • Leefbaar Schiedam ziet het belang van de kinderraad maar wil deze vorm wijzigen in een jeugdraad waardoor ook de groep 13-18 jaar inspraak krijgt en gehoord kan worden.
 • Jeugd verdient aandacht op vele terreinen maar wil ook niet te veel bemoeienis. Wij geven hen de kans onder eigen verantwoordelijkheid met bruikbare voorstellen te komen.
 • Leefbaar Schiedam wil zich inzetten om de jeugd meer in beweging te krijgen.
 • Leefbaar Schiedam wil zich inzetten om een deel van de Blauwe Brug tijdelijk open te stellen voor de jeugd van Schiedam Noord.
 • Leefbaar Schiedam ziet een goede gelegenheid om de vakantieschool van de grond te krijgen om achterstanden in te lopen.