Sport & Kunst

  • Sport binnen de gemeentegrenzen moet voor elke Schiedammer bereikbaar zijn. Leefbaar Schiedam gaat zich inzetten om ook de minder draagkrachtige groepen te laten bewegen.
  • Leefbaar Schiedam staat positief ten opzichte van fusies van sportverenigingen zodat zij hun financiĆ«n beheersbaar en de vereniging vitaal houden.
  • Leefbaar Schiedam wil de mogelijkheid onderzoeken om op het voormalige Gusto terrein een sporthal of complex, mogelijk samen met zwembad Zuid, te ontwikkelen.
  • Leefbaar Schiedam is er voorstander van om sport en spel op straat- en buurtniveau uit te breiden.
  • Schiedam herbergt een groot aantal kunstenaars waarvan wij denken dat zij als geheel Schiedam regionaal, nationaal en internationaal kunnen promoten.
  • Leefbaar Schiedam is van mening dat er nog genoeg plaatsen binnen Schiedam zijn te vinden waar kunst een plek kan krijgen. Het bedrijfsleven kan hier in participeren.
  • Kunst is er voor iedereen en waar mogelijk moet dit te zien zijn in de openbare ruimte.