Veiligheid

  • Leefbaar Schiedam ziet graag dat cameratoezicht in kwaliteit en aantal toeneemt.
  • Leefbaar Schiedam is van mening dat jeugd die zich misdraagt zijn vrije tijd gedeeltelijk mag besteden onder toezicht van bureau Halt.
  • Leefbaar Schiedam wil de LBB, Licht Blauwe Brigade ook wel Team Handhaving en Toezicht, handhaven en de kwaliteit verhogen. Samenwerking met Vlaardingen is bespreekbaar om kosten te besparen en de flexibiliteit/ mankracht bij evenementen te vergroten.
  • Leefbaar Schiedam heeft aandacht voor de brandveiligheid en koolmonoxide detectie in woningen.
  • Leefbaar Schiedam ziet graag dat de verkeersveiligheid rond basisscholen wordt uitgebreid met “Klaar overs”
  • Leefbaar Schiedam heeft de voorkeur om Buurtpreventieteams verder uit te breiden in heel Schiedam.
  • Verlichting behoort goed te werken en waar donkere of gevaarlijke plekken zijn, dienen deze van een goede verlichting te worden voorzien.
  • Bosschages die voor de veiligheid van verkeer of burgers een belemmering zijn moeten worden aangepakt.
  • Leefbaar Schiedam is voorstander van het Politie keurmerk voor particulieren om woninginbraak preventief aan te pakken.