Vijfsluizen

18 september 2015

Schriftelijke vragen met betrekking tot bereikbaarheid station Vijfsluizen voor gehandicapten.

Geacht college,

Metrostation Vijfsluizen is, gelegen op Schiedams grondgebied, hét metrostation voor Vlaardingers die met de metro naar Rotterdam willen, maar zeker ook voor veel Schiedammers.
Althans, nog een paar jaar, totdat de nieuwe Hoekse metrolijn in gebruik wordt genomen.
Wie met de bus naar metrostation Vijfsluizen gaat, wordt keurig aan de noordkant afgezet en kan daar vervolgens kiezen uit trap, roltrap of lift om op het perron te komen.
Wie met de auto komt, parkeert die op het, overigens veel te kleine, parkeerterrein aan de zuidzijde en neemt daar de trap naar het perron.
Voor gehandicapten zijn aan diezelfde zuidzijde twee parkeerplaatsen gereserveerd en die zijn gelegen, zoals het hoort, recht voor de ingang van het station.
De gehandicapte die van die speciale parkeerplaatsen gebruik maakt komt helaas echter niet verder dan de toegangspoort.
Aan deze kant is namelijk geen roltrap, al helemaal geen lift en kijkt de gehandicapte beteuterd omhoog naar een steile trap van zo’n vijftig meter. Franz Kafka had het niet absurder kunnen bedenken.

Leefbaar Schiedam en ONS Vlaardingen hebben daarover onderstaande vragen voor het Schiedamse en Vlaardingse college.

  1. Is u bekend dat bij de noordelijke toegang tot het station zowel trap, roltrap als lift aanwezig zijn? Zo ja, hoe lang is dit bij u al bekend?
  2. Is het u bekend dat deze noordelijke toegang niet met de auto bereikbaar is?
  3. Is u bekend dat gehandicapten dus, net als alle andere automobilisten, moeten parkeren op het parkeerterrein aan de zuidkant van het station? Zo ja, hoe lang is dit u al bekend?
  4. Is u bekend dat aan die zuidkant geen lift is en ook geen roltrap en dus geen enkele mogelijkheid voor gehandicapten om op het hooggelegen perron te komen? Zo ja, hoe lang is dat u al bekend?
  5. Bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn als gezamenlijke gemeentes Schiedam en Vlaardingen met de RET in overleg te treden èn op de kortst mogelijke termijn een oplossing te bieden voor de gehandicapte metroreiziger, onder gebruikmaking van Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte artikel 8.  a.  Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunnen wij van u vernemen?

Met vriendelijke groet namens,

Leefbaar Schiedam,
Gerrie de Bel – van Touw

ONS Vlaardingen,
Ron Boers, Frans Hoogendijk