Wonen

 • Leefbaar Schiedam zet zich in om goede en betaalbare woningen binnen de gemeente te bewerkstelligen. Nieuwe projecten moeten getoetst worden op leefbaarheid. Volbouwen heeft niet direct onze voorkeur. Groen, speelplaatsen en ontmoetingsruimten zijn belangrijk.
 • Binnen het woningaanbod moet ruimte worden gemaakt om levensloopbestendige en mantelzorg woningen te realiseren. Dit type woning kan ook voor grote gezinnen worden gerealiseerd.
 • Overbewoning blijft een aandachtsgebied waar tegen opgetreden moet worden.
 • Wij zijn er geen voorstander van om de huidige sociale woning voorraad door overlast gevende nieuwkomers te laten bewonen. In Schiedam wonende starters hebben onze voorkeur.
 • Huiseigenaren mogen in principe de grond onder hun woning kopen.
 • Particuliere woningverbetering wordt gestimuleerd en eigenaren die niet bereid zijn mee te werken, worden daartoe als uiterste maatregel verplicht.
 • Starters moeten worden bijgestaan om in hun stad een woning te kunnen kopen of te huren tegen betaalbare prijzen.
 • • Elk nieuwbouw project moet aan de minimum parkeernorm van 1,8 voldoen om voldoende parkeerruimte te creëren.
 • Wij willen in dichtbevolkte wijken ruimte creëren om de leefbaarheid te vergroten.
 • Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken die zelfstandig willen blijven wonen moeten wij steunen in hun woon comfort.
 • Leefbaar Schiedam wil bestaande lege kantoorpanden ombouwen voor singles en studenten.
 • Notoire overlastgevers die de buurt door hun gedrag verzieken worden hard aangepakt!